ELISABETH ANDERSSON - TILLSAMMANS

 

Mitt namn är Elisabeth Andersson och det är jag som är Music Inspiration. Jag är utbildad musikterapeut vid Ingesunds Musikhögskola. De senaste tio åren innan jag startade Music Inspiration arbetade jag som adjunkt i musik vid Jönköping University. Jag skriver musik som jag önskar ska beröra på olika sätt. Sångerna på plattan ”Tillsammans” är mitt fjärde album och handlar om alla människors lika värde, vilket vi måste påminna varandra om hela tiden. Sångerna handlar bl a om vikten att skapa tillit till varandra, lyssna på varandra, motverka mobbning. Även att lyfta blicken globalt och tänka till på hur vi kan hjälpa någon både i vår närhet och långt borta.

Min förhoppning är att dessa sånger ska sjungas i skolan, hemma och i kör. Det finns ett nothäfte med enkla stämmor, samt reflektioner till varje text att stanna upp vid och samtala om.

Sångerna har stor bredd i sin musikaliska stil. Det är allt ifrån rock, visa till ballad. Det finns enkla stämmor till dem också. Så finns alla sånger i singbackversion, vilket gör att de är lättillgängliga att sjunga. De finns både som cd och på digitala kanaler.

Discografi:

Tillsammans

:: KÖP ::

Dansa och sjung med ös och gung

:: KÖP ::

Välkommen dyrbara skatt
:: KÖP ::

Välkommen dyrbara skatt - bok
:: KÖP ::